Håndlæser & Reiki Healer

Dine hænder er sjælens spejl

Sonja Christensen Håndlæser og Reiki Healer


- Eksamineret håndlæser

uddannet på Den Nordiske Håndlæserskole ved den anerkendte islandske håndlæser Sigridur Seit 


- Diplomuddannet Reiki healer 


- Diplomuddannelse i blindtegning


HÅNDLÆSNING

Dine hænder er sjælens spejl - 

Ved håndlæsning bliver du opmærksom på dine styrker, muligheder og ressourcer. 

Linjerne i dine hænder er unikke. De afspejler hvor du er i livet og ændrer sig sammen med dig. 

I hænderne ses fortid, nutid og muligheder for fremtiden. 


Håndlæsning er en hjælp til at tage ansvar for eget liv og for at få et skub i den rigtige retning.

Håndlæsning er hjælp til selvudvikling med udgangspunkt i hvad linjerne i dine hænder fortæller.

Jeg møder mennesker med udfordringer i arbejdslivet, brydninger eller udfordringer i kærlighedslivet, parforholdet, familiemæssige relationer, tvivl i forhold til karrierevalg, jobskifte, uddannelsesvalg etc.

Jeg møder også mennesker,  som kommer fordi de har lyst til at få læst hænder, for at få belyst muligheder og potentialer og få belyst om de er på rette vej.

Jeg læser dine hænder og tolker symbolerne i din hånd. Du vil opleve, at håndlæsningen åbner op for dine potentialer og muligheder. 

 

Ved håndlæsningen starter jeg med at læse din overhånd, som afspejler din personlighed. Overhåndslæsningen viser din personlighed og er karakteriseret ved her og nu temaet i dit liv. Altså det nutidige, også kaldet minut horoskopet. 

Herefter læses håndfladen, som fortæller om fortid, nutid fremtid. 

Udfra håndlæsningen taler vi om, hvordan det kan bidrage til din personlige udvikling. Jeg fortæller dig ikke hvad du skal gøre, men belyser dit potentiale og dine muligheder. 
REIKI HEALING 

Ideen er at en healer kanalisere universel energi ned gennem sin krop og gennem hænderne. Da energien er universel, kommer healeren ikke til at dræne sig selv for energi. Der kan derfor heller ikke blive overført negativ energi fra healeren til klienten eller omvendt. 

Reiki er en holistisk energi der virker på alle energiniveauer: det fysiske, det følelsesmæssige og det mentale og kan være med til at helbrede alle ubalancer lige fra forkølelse til ondt i sjlælen.


Reiki-healing er naturlig helbredelse som aktiverer dine selvhelbredende mekanismer. Healing er en  effektiv, holistisk og nænsom behandlingsmetode som hjælper med, at få din krop i energimæssig balance. 

Reiki-healing stammer fra Japan og er meget brugt idet den skaber ro og lindring, 

- Afhjælper stress

- Hæver dit energiniveau

- Smertelindrer

- Dæmper angst og uro

- Bruges som supplement til øvrige behandlingsformer 

- Støtter op omkring medicinsk behandling

- Fremmer helbredelsen efter en operationPRAKTISKE OPLYSNINGER & PRISER

Håndlæsning: 650 kr. 1 times varighed.

Studerende og pensionister 500 kr. 

Ved grupper kan der aftales rabat


Healing: 650 kr. 1 times varighed

Opfølgende behandlinger af healing 350 kr.

Studerende og pensionister 500 kr. 

Ved grupper kan der aftales rabat


Mange bruger håndlæsning ved fælles arrangementer såvel private som virksomheder. 

Kontakt mig da for tilbud.


Afbud 24 timer før aftalt behandling er gratis. Afbud på dagen inden kl. 9.00 halv pris. Ved udeblivelse eller afbud efter kl. 9.00 opkræves fuld pris.


For tidsbestilling kan jeg kontaktes via mail eller telefon:

[email protected]

Mob: 26 24 10 60 


Sonja Christensen

Lipkesgade 17 2.tv

2100 Kbh. Ø